[ esc ] 'ye Basın ya da Tıklayın+

13

Eyl

Proje Yönetimi


Proje yönetimi belli bir amaç doğrultusunda, kaynakların planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi faaliyetleridir. Günlük hayatta yapılan ve bir rutini olan işlerden satınalma, üretim vs ayrılmaktadır. Zira projeler hedefe ulaşmak yönünde yapılan geçici faaliyetlerdir. Ayrıca proje belirli bir kapsam, maliyet ve süre kısıtına sahip olmalıdır. Proje yönetimi doğası gereği, rutin işlerden farklı yönetim bilgi ve becerisi gerektirmektedir. Lean SOFT olarak uzun yıllardır kullandığımız bir proje planlama ve yönetim sistemi uzmanlığına sahibiz. 

    7Adım Proje Yönetim Metodolojisi

  • 01 Proje Talebi
  • 02 Proje Planlama ve Yönetim Sistemi (PPYS)
  • 03 Çözüm Bileşenleri
  • 04 Teslimat Çizelgesi
  • 05 İş Paketleri Çizelgesi
  • 06 Proje Aktivite Planı
  • 07 Proje İlerleme Raporu

detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.