Firma Profili

2003 yılında temelleri atılan Lean SOFT, yazılım ve iş süreç yönetimi konularında, farklı ölçeklerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin küresel oyuncular haline gelmesinde teknolojik ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında özellikle Mobilya Endüstrisi, Lojistik, Dağıtım, Tekstil, Kalibrasyon,  Elektrostatik Toz Boya ve Plastik Enjeksiyon odaklandığı sektörlerdir. 

APICS Standartları

Uyarlama ve yazılım çözümlerinde APICS standartlarını uygulayan Lean SOFT, Üretim, perakende ve bayii ağına sahip sektör ve firmalarda, yönetim, yazılım ve uyarlama çözümlerin de başarılı projelere imza atmıştır.

 Sektör el Yekpare Çözümler

Üretim den finansa kadar farklı çözümler sunan Lean Soft’ un bu bağlamda Süreç yönetimi danışmanlığı kadrosu ve yazılım kadrosu ile sürekli geliştirmekte olduğu; Lean Soft ERP, Lean S&OP, Lean B2B, Lean SCM, Mobile ve Kurumlara Özel Çözüm uygulamaları elini güçlendirmekte, müşteri ihtiyaçları ve karşılanması noktasında müşteri memnuniyeti ve Pazar payını yükseltmektedir. 

Lean Soft Süreç Yönetimi

Lean Soft olarak son firmalara benzersiz süreç yönetimi ve çözümler sunmaktayız. Lean SOFT ERP,  Lean S&OP, Lean SCM bunlardan bazıları. 

  • Lean SOFT ERP sektöründe uçtan uca çözüm sunmaktadır. Klasik ERP sistemlerinin aksine Kanban metodolojisi ni benimseyen uygulama fayda & menfaat ilişkisine dair performans artıları sağlamaktadır. Bu bağlamda dinamik reçete mantığı artılar sağlamaktadır.  
  • Lean S&OP Literatürde “Satış ve Operasyon Planlaması” olarak yer bulan bu uygulama ile firmanın kendini uzun vadeli veya kısa vadeli simüle ettiği, pazarlama , satın alma, envanter ve bütçe argümanlarının tahminlendiği ve bu tahminlerin gerçekleşmeler ile karşılaştırıldığı bir platform sunuyoruz. Ayrıca pazarlama da bölge ve satış ekibi bazında, ürün grubu bazında hedef ve karşılaştırmaları yapabilir buradaki donelerle mevcut ERP sisteminizi ana imalat planı ve satın alma planı bağlamında besleyebilirsiniz. Ek olarak Lean S&OP de KPI ve Bütçe modülleri sizlere belki de zihninizde yoğurduğunuz lakin platform olarak karşılaşmadığınız deneyimleri yaşatacaktır.
  • Lean Soft SCM Lean Tedarik zinciri yönetiminde tedarik zincirinizi bütünleşik olarak yönetebilirsiniz. Plan veya gerçek satın alma emirlerinizi tedarikçi tarafına açarak online olarak etkileşimde bulunabilir mevcut ERP sisteminizle konuştura bilirsiniz. Tedarikçi kanadında performans ve karne yönetimlerini devreye alabilir, tedarikçiye özel finans verilerini kullanıma açabilirsiniz. Ek olarak tedarikçi kanadı ile görüşme ve yazışmalarınızı Lean SCM üzerinde yürütebilirsiniz. 

Etkili Süreç Yönetimi

Lean Soft, firmaların potansiyel müşterilerini ve tedarikçilerini daha iyi algılamasını, satın alma, üretim , pazarlama, servis gibi ilintili süreçleri yönetilebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturan çözümler sunmakta. Bu anlamda  yurt içi ve yurt dışında müşteri ve etkileşim ağına sahiptir. 

Yerel ve Global İş Birliktelikleri

Lean Soft, nitelikli, sürdürülebilir ve denetlenebilir hizmetlerini sunarken sektör de yerel ve global iş ortakları ile başarılı projelere imza atmıştır. Süreç iyileştirme ve uygulama anlamında Kanban SYS, SMED, S&OP, 5S ve Kaizen yaklaşımlarını başaralı bir şekilde yönetmiş ve uygulamıştır. 

Sürdürülebilir Büyüme

Yerel ve global projelerde edinilen tecrübe ve bilgi birikimi beraberinde kitlesel ve ciro olarak büyümeyi de getirmekte. Önemli olan bu birikimi ve iş hacmini sürdürülebilir ve denetlenebilir kılmaktır. Lean Soft bu anlamda, Erciyes Teknopark A.Ş ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde, Personel ve Ar-Ge yatırımları dahil olmak üzere büyüme ve gelişim süreçlerini kontrol etmektedir. 

Son söz olarak  Lean Soft adına şunu belirtmek isterim ki, karlılığımızı artırmak öncelikli hedefimiz ve odaklandığımız nokta değil. Öncelikli hedefimiz karşılıklı sarf edilen bu emeğin müşteri menfaatine sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni yatırımlarda bize bu süreçlerin güç vermesi ve ışık tutması. Bu anlayış zaten disiplinli bir yaklaşımla beraberinde arz talep ilişkisinde karşılıklı karlılığı getirecektir.