Küçük ve orta ölçekli imalat ve hizmet kuruluşlarında verimi arttırmak, maliyeti azaltmak, bilgi yönetimini kolaylaştırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak Lean SOFT ERP nin nihai hedefidir.

Girişimcilik KOBİ başarısının simgesidir; girişimcinin en belirgin özelliği ise sezgi gücüdür. KOBİ’ler için uygun olan ERP yazılımının, KOBİ girişimcisinin sezgi yeteneğini güçlendirmesi gerekir. Lean SOFT ERP yoğrulup yapılanırken bu yetenek hamuruna katıldı. Birçok müşterimiz bu yeteneğin varlığını bizzat keşfediyor. Deneyince siz de göreceksiniz. Lean SOFT ERP, tüme varan, bütünleşik ve gerçek zamanlı işletim çözümleri ile sizi doğru kararlara yöneltir.
  
Lean SOFT ERP tüm şirket bünyesinde bilgiyi organize eder, süreçleri otomatikleştirir, işinizin her yönünde esneklik ve kontrolü geliştirir, bilgi kalitesi ve izlenebilirliği arttırarak size daha kârlı kararlar almanızda destek olur.

Devamını Oku

Stok Seviyesi -32%
Personel Sayısı -27%
İşgücü Verimliliği %26
Sipariş İyileştirme %20
Muhasebe Verimliliği %19
IT Maliyeti -%14
Nakit Akışı İyileşmesi %11
Gelir Kar Artışı %11
Muhasebe Verimliliği %19

Hizmetlerimiz

Proje yönetimi belli bir amaç doğrultusunda,kaynakların planlanması,organizasyonu ve yönetilmesidir.

Organizasyonun içine düştüğü en büyük problemlerden biri yetki ve sorumluluk paradoksudur.

Stratejik planlama, şirketin gelecek dönemde ulaşmak istediği operasyonel ve finansal hedefleri içeren planlama sistemetaiğidir.

Satış ve operasyon planlaması (S&OP), 1980'lerde geliştirilen entegre iş yönetim sistemidir.

Lean SOFT Danışmanlık üretim sistemlerinin iyileştirilmesinde birden çok uzmanlık alanına sahiptir.

Başarı Hikayelerimiz